Новини за София Комерс - Заложни къщи АД - Обикновени акции

“София Комерс – ЗК“ изкупи 31 хил. собствени акции за два дни
17.07.2020
„София Комерс Заложни Къщи” ще изкупи обратно 71 204 акции през юли 2020 г.
07.07.2020
Акционерите на „София Комерс-Заложни къщи“ АД ще гласуват за шестмесечен дивидент
21.11.2019
Обезсилени са 8,75% от обикновените акции на „София Комерс – Заложни къщи“ АД
24.10.2019
15.11.2018
Дивидентите на публичните дружества намаляват за четвърта поредна година
21.09.2018
София комерс – ЗК разпредели с 20% по-висок дивидент по обикновените акции
05.07.2018
23.05.2018
20.02.2018
София Комерс ще раздаде дивидент от 0,225 лв. за привилегировани акции и 0,25 лв. за обикновени
26.04.2017
Облигациите на София Комерс са отписани от Централен депозитар
27.12.2016
Промени в акционерния състав на София Комерс - Заложни къщи
21.11.2016
Дивидентите на публичните дружества на БФБ намаляват с 8% през 2016 г.
11.11.2016
Облигационерите на София Комерс няма да конвертират облигациите си в акции
10.11.2016